Josep Costas

Table of Contents

Diaris

En aquesta secció podeu llegir i consultar els diaris astronòmics d’en Costas, que va començar a escriure al 1936 i que continuen fins l’actualitat. Els diaris estan escrits principalment per en Costas, però hi ha també pàgines senceres escrites per altres membres de la PDA. En un principi el nucli de la PDA era de quatre o cinc persones, però amb el temps es va ampliar nombrosament, per la qual cosa alguns dels diaris que semblen repetits són en realitat extensions de l’original però amb anotacions de l’amplia xarxa d’observadors pedeistes. Alguns d’aquells antics col·laboradors són en l’actualitat destacats astrofísics professionals que continuen la seva tasca científica a les més altes esferes.

Entre 1936 i 1939 els diaris estan escrits en català, però a partir de 1939 i coincidint amb el final de la guerra civil espanyola els diaris astronòmics passen a ser escrits en castellà. No cal dir que independentment del idioma són molt interessants.

Que gaudiu de la seva lectura.

Tomo 1
Fecha: 1936 - 1937
Grup Pro Divulgació Astronómica
del Baix-Montseny
Tom 2
Fecha: 1937 - 1942
Grup Pro Divulgació Astronómica
del Baix-Montseny
Tom 3
Fecha: 1942
Grup Pro Divulgació Astronómica
del Baix-Montseny
Tom 4
Fecha: 1948 - 1950
Grup Pro Divulgació Astronómica
del Baix-Montseny
Tom 5
Fecha: 1950 - 1952
Grup Pro Divulgació Astronómica
del Baix-Montseny
Tom 6
Fecha: 1952 - 1960
Grup Pro Divulgació Astronómica
del Baix-Montseny
Tom 7
Fecha: 1955
Grup Pro Divulgació Astronómica
del Baix-Montseny
Tom 8
Fecha: 1952 - 1960
Grup Pro Divulgació Astronómica
del Baix-Montseny
Tom 9
Fecha: 1955
Grup Pro Divulgació Astronómica
del Baix-Montseny
Tom 10
Fecha: 1963
Grup Pro Divulgació Astronómica
del Baix-Montseny
Tom 11
Fecha: 1965
Grup Pro Divulgació Astronómica
del Baix-Montseny
Tom 12
Fecha: 1970
Grup Pro Divulgació Astronómica
del Baix-Montseny
Tom 13
Fecha: 1972
Grup Pro Divulgació Astronómica
del Baix-Montseny
Tom 14
Fecha: 1973
Grup Pro Divulgació Astronómica
del Baix-Montseny
Tom 15
Fecha: 1985
Grup Pro Divulgació Astronómica
del Baix-Montseny